Luna ianuarie 2011


Buletin Informativ  

Nr.1 /2011          IANUARIE

„Să aveți în voi gândul acesta acesta, care era și în

Hristos Isus” (Fil 2:5)

EVENIMENTE:

 • Zi de post și rugăciune 01.01.2011 – toți adventiștii din toată lumea sunt chemați să se consacre lui Dumnezeu în prima zi a anului.
 • Zece zile de rugăciune și consacrare – 5.01.2011 – 15.01.2011 Având în vedere inițiativa Coferinței Generale și dorința lui Dumnezeu de a ne pune la dispoziția Lui pentru lucrarea de propovăduire a Evangheliei, să folosim aceste zece zile de început de an pentru rugăciune și distribuirea invitațiilor pentru NET 2011 – Începe să trăiești. Se recomnadă lecturarea uneia din cărțile Adevărata Redeșteptare de E. White sau Doamne, Însuflețește-Ți Poporul! de  M. Finley.
 • Misiunea femeii 15.01.2011 cu ocazia vizitei sorei Raleigh Aurora Fernandez, responsabila Misiunii Femeii din Misiunea Greacă.
 • NET 2011 Începe să Trăiești – 21.01.2011 – 13.02.2011  campania evanghelistică compusă din patru module care va fi transmisă prin satelit. Programul va începe în fiecare seară la ora 1830

   Biserica se roagă pentru:

                 Înviorarea vieții spirituale și al spiritului misionar al bisericii

 • · Persoanele din cercul de influență adică prieteni vechi, rude,  vecini, colegi de muncă, etc.
 • · Lucrarea misionară din Peloponess. Familia Țecu Gheorghe & Georgeta  care lucrează ca misionari în Gargaliani și Hora timp de trei luni.
 • · Lucrarea misionară din Atena, Net 2011: Contactarea prietenilor în vederea participării la seria de prelegeri „ÎNCEPE SĂ TRĂIEȘTI.” Împărțirea invitațiilor.

Sărbătoriții noștri din acestă lună:

Aniţulesei Anşoara 03 ianuarie
Sandu Elena 03 ianuarie
Tuţă Leonard 05 ianuarie
Ciucheş Tereza 06 ianuarie
Holban Ioan 08 ianuarie
Holban Ciprian 11 ianuarie
Pogor Eleonora 14 ianuarie
Olaru Elena 27 ianuarie

Darurile noastre vor contribui la:

 • Bugetul bisericii locale (1, 8, 22, 29 ianuarie)
 • Bugetul pentru lucrarea Departamentului de sănătate al Misiunii Grecești (15 ianuarie)

Cântările lunii:  399, 403, 412, 439, 444, 452, 454.p

Ducem Evanghelia la orice făptură:

 Proiect evanghelistic

NET 2011 – ATENA  ÎNCEPE SĂ TRĂIEȘTI

 1. DESCRIEREA PROIECTULUI :  Uniunea AZS Romănă a lansat acest program evanghelistic ce va fi transmis prin satelit și poate fi recepționat prin  „Speranța TV” sau internet.

Pentru noi care locuim în Atena, acum este o excelentă ocazie să atragem atenția românilor din Grecia la acest post de televiziune adventist. Ideea este să vizionăm prezentările celor zece teme evanghelistice în cadrul unor întâlniri publice la biserică, unde vom invita pe prietenii noștri. Dar la fel de important este să creăm cât mai multe puncte de recepționare în diverse locuri în Atena, acasă la cei ce pot prinde „Speranța TV”.

Astfel lucrarea noastră se va concentra pe a face publicitate „Speranței TV” și a câștiga prieteni, alături de care să urmărim programul evanghelistic, fie la biserică, fie acasă, la noi sau la prieteni.

Programul prin satelit va conține patru module: (1) Evanghelizare de tineret; (2) Evanghelia sănătății; (3) Evanghelizarea propriu-zisă – zece teme; (4)Catehizare;

 2. CALENDARUL EVENIMENTELOR :

A. Sabat de post și rugăciune: 1 ianuarie  2011

B. Operațiunea Ploaia Globală5-15 ianuarie  2011

C. Oferirea invitațiilor: 8-20 ianuarie  2011

D. Campania publică de evanghelizare21 ian – 13 feb 2011 ce cuprinde cele patru module transmise prin satelit.

E. Seminarii biblice săptămânalefebruarie– iunie 2011

 3. RESPONSABILITĂȚI:

A. Punctele A,B,C,E sunt în grija bisericii din Atena.

B. Punctul D este responsabilitatea Uniunii Române. Moderator – Cornel Dărvășan; vorbitor principal – Lucian Cristescu; invitați – Aron Moldovan și Ioan Paicu.

Nr.4 /2010 

 DECEMBRIE

„Isus Hristos este același ieri și azi și în veci!” (Evr 13:8)

EVENIMENTE:

 • Săptămâna de Rugăciune – 3.12.2010 – 11.12.2010 Prelegerile poartă ca titlu „Poporul Speranței” și se află în Curierul Adventist din luna noiembrie 2010.
 • Vizită în Creta – 11.12.2010  pastorul bisericii va vizita grupa din Creta.
 • Ziua Isprăvniciei – 18.12.2010. Reamintirea privilegiilor și responsabiilităților noastre în calitate  de administratori ai valorilor date nouă de Dumnezeu.
 • Sfânta Cină – 18.12.2010. Sunt invitați toți membrii bisericii să se pregătească pentru părtășia creștină la masa Domnului.
 • Concert copii – 25.12.2010. Toți copiii vor cânta cântecele în grup sau solo, vocal sau instrumental  și vor recita poezii . Fiecare va invita colegii de școală împreună cu părinții la acest program.
 • Anul Nou – 31.12.2010 – vineri seara.  Un serviciu divin de mulțumire și consacrare față de Dumnezeu  la cumpăna dintre ani.
 • Anul Nou – 1.01.2011– sâmbătă seara.  O adunare de părtășie și bucurie organizată de tineret.

 Sărbătoriții noștri din acestă lună:

Diaconescu Leonte 02 decembrie
Crețu Alexandru 05 decembrie
Ruse Elena Mihaela 10 decembrie
Ţudic Mihaela 11 decembrie
Moloce Mihaela 15 decembrie
Holban Ionela 18 decembrie
Despa Lăcrimioara 20 decembrie
Ţudic Alexandra 21 decembrie
Hărţăgan Ioan 28 decembrie
Gyerco Ionela-Laura 30 decembrie

„Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce înapoi pe neamul tau”

Biserica se roagă pentru:

 • · Persoanele din cercul de influență adică prieteni vechi, rude,  vecini, colegi de muncă, etc.
 • · Lucrarea misionară din Peloponess. Familia Țecu Gheorghe & Georgeta  care lucrează ca misionari în Gargaliani și Hora timp de trei luni.
 • · Lucrarea misionară din Atena, Net 2011: Perioada de  pregătire a prietenilor în vederea participării la seria de prelegeri „ÎNCEPE SĂ TRĂIEȘTI.”
 • · Persoanele care își sărbătoresc ziua de naștere în luna decembrie.

                Înviorarea vieții spirituale și al spiritului misionar al bisericii  

Darurile noastre vor contribui la:

 • Bugetul bisericii locale (4, 11, 25 decembrie)
 • Bugetul Misiunii Grecești (18 decembrie)
 • Cântările lunii:  103, 105, 109, 114, 118, 134, 138.

Ducem Evanghelia la orice făptură: 

O solie nouă

Dacă Îl acceptăm pe Isus ca Domn, să fim siguri că vom primi şi o misiune nouă. Hristos ne mântuieşte pentru slujire. Este o misiune specială pentru fiecare dintre noi şi un loc special pentru fiecare dintre noi. Pe lângă un stăpân nou şi o misiune nouă mai este şi o solie nouă.

El nu ne va trimite niciodată în lucrare fără să ne dea şi uneltele cu care să lucrăm şi cuvintele cu care să dăm mărturie. Îndoiala cu privire la capacitatea personală în lucrarea pe care Dumnezeu ne-o dă este echivalentă cu îndoială cu privire la integritatea şi sinceritatea Lui atunci când ne-a chemat. Nu trebuie să ne sperie gândul mărturisirii pentru Hristos, pentru că El deja ne-a spus ce anume înseamnă această mărturie. El nu aştepta de la demonizatul din Gadara să meargă acasă expert în teologie, apt să poarte discuţii cu liderii religioşi şi nici că va putea face o explicaţie psihologică a convertirii personale; ci Hristos l-a trimis acasă, la ai săi, pentru a da mărturie despre dragostea lui Dumnezeu şi despre propria experienţă cu Dumnezeu (Marcu 5:19).

Acesta este la urma urmelor sensul oricărei mărturii, fie că e dată în mima simplă a unui copil sau în termenii limbajului profund şi sofisticat al intelectualului. Fiecare întâlnire dintre om şi Dumnezeu se reduce la aceste două lucruri esenţiale: Dumnezeu ne iubeşte şi ne poate mântui dacă acceptăm. Propria experienţă este cea mai bună dovadă a validităţii Evangheliei. Atunci când le spunem oamenilor ceva ce cunoaştem din propria experienţă, le dăm cea mai eficientă mărturie, mai puternică decât toate argumentele teologice pe care le-am putea aduce. La urma urmelor, e puţin probabil că familiile şi prietenii noştri s-ar lăsa convinşi de cuvinte şi raţionamente atâta timp cât nu ar avea proba vie în vieţile noastre.

Nu se aşteaptă de la noi să demonstrăm existenţa lui Dumnezeu cu dovezi despre compoziţia geologică a universului; nu ni se cere decât să le spunem celor dragi despre Isus, Stânca veacurilor şi Piatra de colţ. Dacă L-am întâlnit faţă în faţă şi Îl cunoaştem, atunci putem şi să vorbim despre El! (pastor Pavel Memete)

„Suie-te pe un munte înalt, ca să vesteşti Sionului vestea cea bună, înalţă-ţi glasul şi nu te teme…”

(Proorocul Isaia)

Suntem o familie mondială:

 

Ce este Ellen G. White Estate?

Ellen G. White Estate, Inc., este o organizaţie înfiinţată pentru a gestiona testamentul lui Ellen White. Iniţial, a fost localizată în vecinătatea proprietăţii sorei White, în Elmsheaven, nordul Californiei, dar în prezent sediul se află în clădirea Conferinţei Generale, din Silver Spring, Maryland.

Ce le-a cerut Ellen White administratorilor testamentului ei să facă, în numele ei, după moartea sa? În primul rând, să se ocupe de conservarea propriu-zisă a cărţilor, scrisorilor şi manuscriselor ei, în interesul bisericii. În al doilea rând, să funcţioneze ca agent al ei în materie de publicaţii, în chestiuni cum ar fi drepturi de autor, îmbunătăţiri ale cărţilor, noi ediţii şi traduceri. De-a lungul anilor, White Estate a preluat şi alte responsabilităţi pentru slujirea întregii biserici, inclusiv faptul de a oferi informaţii şi a răspunde la întrebări cu privire la Ellen White şi istoria adventistă, întrebări ce pot veni din partea membrilor, pastorilor şi administratorilor.

Conservarea. Nimeni n-ar avea nimic de câştigat de pe urma mesajelor profetice ale lui Ellen White, dacă mai întâi nu ar fi fost conservate. Toate manuscrisele ei cunoscute, inclusiv un număr de ciorne care au supravieţuit, sunt păstrate într-un tezaur de 6 × 13 metri, ignifug, aflat în sediul central al organizaţiei. Aceste materiale sunt ţinute în seif nu pentru a le face inaccesibile, ci pentru ca, în felul acesta, mesajele transmise de Ellen White să fie păstrate în siguranţă pentru prezent şi viitor.

Publicarea. Pe lângă faptul de a pune la dispoziţia membrilor sfaturile lui Ellen White publicate pentru biserică în timpul vieţii ei, White Estate produce şi cărţi noi, cunoscute drept compilaţii, conţinând materiale pe care Ellen White nu le-a publicat în vremea cât trăia.

š Știați că:

Biserica Adventistă la nivel mondial:

 • Are sediul la adresa:

General Conference of Seventh-day Adventists
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring , MD 20904, USA
Tel: 301-680-6000
Fax: 301-680-6090 

 • Botează o persoană la fiecare 35 de secunde.
 • Își dublează numărul de membri la fiecare 12 ani.
 • Are următoarea componență:

a.  39% africani.

b.  30% spanici.

c.  14% asiatici.

d.  11% albi caucazieni

Oferta lunii decembrie

Un număr special din revista Semnele Timpului și un CD cu cântări, ambele dedicate nașterii Mântuitorului.

Folosind ocazia sărbătorilor de iarnă, când se fac pregătiri, se oferă cadouri, se cantă cântece de nașterea Domnului Isus, revista și CD-ul sunt cadourile ideale pentru prieteni și vecini.

  Carte de învățătură

SECRETELE PARINTELUI DEPLIN

Când am pregătit aceasta carte, am avut în vedere trei grupe de cititori. Mai întâi, tinerii care se pregătesc serios pentru căsătorie și pentru viața de părinte. Principiul “prevenirea bolii e cel mai bun tratament” se aplică și la problemele vieții de familie.

În al doilea rând, părinții obișnuiți, care se descurcă destul de bine, fără să întâmpine probleme prea serioase. Mulți părinți care pretind că lucrurile merg bine sunt mai tarziu dezamagiți de rezultatele educației lor. Am încercat să-i ajut pe părinții obișnuiți să-și lărgească orizontul în familiile lor, pentru a vedea posibilitățile acestei relații, posibilități necunoscute până acum. Există deja prea multe familii mediocre cu copii mediocri.

În al treilea rând, am avut în vedere părinții care sunt supărați și descurajați pentru că visurile lor despre un cămin fericit nu s-au împlinit. Sper ca aceasta carte să-i ajute pe părinții fără sperantă să-și depășească problemele.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s