In Atena


Descrierea „NET-ului 2011” 

I. Titlul:    „ÎNCEPE SĂ TRĂIEŞTI !”

 II.   Perioada:

NET-ul Românesc – Perioada amplă:  21 ianuarie – 13 februarie

a.   21 ianuarie – 24 ianuarie : Evanghelizare de tineret

b.   25 ian – 27 ian. : Evanghelia sănătăţii

c.   28 ian. – 6 februarie: EVANGHELIZAREA

d.     7 febr. – 13 febr. :  Catehizarea

 1. NET-ul Maghiar – Perioada amplă:  18 februarie – 13 martie

 a.   18 februarie – 21 febr. : Evanghelizare de tineret

b.   22 febr. – 24 febr. :  Evanghelia sănătăţii

c.   25 febr. – 6 martie: EVANGHELIZAREA

d.     7 martie – 13 martie :  Catehizarea

 II.  Locaţia:  

 1. NET Românesc: Cernica
 2. NET Maghiar:  în curs de stabilire

 III.   Transmisia – simultană, prin toate mijloacele media: 

–          SperanţaTV;

–          Radio Vocea Speranţei;

–          Internet;

–          Transmisie în biserica locală

 NET-ul Maghiar: se va transmite cu un decalaj de o zi, pentru titrare în româneşte.
 V. Structura programului unei seri de Evanghelizare  (1,30 h) : 

 a.  Introducerea (Cornel Dărvăşan) – 10’.

Cuprinde: Generic, Retrospectiva serii precedente, Opinii din public; Contacte telefonice de departe; Muzică; Invitat special; Introducerea serii prezente.

            b.  Prezentarea propriu-zisă – 50’  (include şi clipuri video cu mărturii)

              c.  Pentru publicul telespectator şi ascultătorii RVS:  Retrospectiva serii – 30’;      

         Participă invitaţi speciali, persoane din public…

            (În acest răstimp, bisericile locale vor desfăşura un program de încheiere pentru invitaţii lor – 30’)

 VI. Prezentatorii:             NET Românesc: Lucian Cristescu 

                        NET Maghiar:    Magyarosi Barna

 VIII. Programul Catehezei:

 Moderator:      Cornel Dărvăşan, cu un grup de 3 invitaţi permanenţi…

 Structura catehezei:

 1. „Aprofundarea doctrinelor” – 60’
 2. „Răspunsuri la întrebări” – 30’ (cu Aron Moldovan şi Ioan Paicu)

 IX. Calendarul pregătirii NET-ului :

 1. Martie – aprilie 2010:  Informarea corpului pastoral din conferinţe.
 2. Mai – iunie 2010:   Informarea bisericilor – prin pastori; la întâlniri cu slujbaşii; prin Curierul Adventist
 3. Mai – iunie 2010:   Alcătuirea la nivelul districtului a unui plan de acţiune pentru perioada de vară şi toamnă, pentru implicarea bisericii şi pregătirea teritoriilor atribuite.

Se vor stabili: (a) tipurile de acţiuni şi programe; (b) componenţa grupelor de acţiune;           (c) materialele folosite; (d) responsabilii grupelor; (e) termene calendaristice.

 1. Septembrie: lansarea programului Pre-NET 2011. Cantonamentul pastoral – ultimele detalii.
 2. Septembrie:  „Prima rundă” de pătrunderea zonelor albe şi a centrelor urbane mari atribuite districtului pastoral, cu pliantele de popularizare a posturilor Speranţa TV şi Radio Vocea Speranţei. (Din luna aprilie 2010, Speranţa TV va emite program în lb. maghiară câte 1 oră / zi). Efectuarea de sondaje de opinie privind STV şi RVS.
 3. Septembrie:  Pregătirea utilizatorilor de Internet pentru vizionarea programului „Începe să trăieşti !”.
 4. Octombrie:  Săptămâna de consacrare pentru misiune. Se distribuie afişele pentru fiecare biserică şi grupă.
 5. Octombrie: în biserica locală, fiecare membru întocmeşte „Cercul meu de influenţă”, cu persoanele pe care le doreşte ca participante la NET 2011. Planificarea unor contacte şi activităţi de împrietenire.
 6. Octombrie: Contactarea staţiilor locale de cablu cu oferta transmiterii NET-ului şi a DVD-ului de prezentare.
 7. Noiembrie:  Distribuirea prin conferinţă a Rezumatelor, Invitaţiilor, Foilor de reacţie şi a Chestionarelor recapitulative.
 8. Noiembrie – Decembrie: întocmirea de către pastor şi comitetul bisericii locale a  programului de desfăşurare a celor 10’ de Introducere şi a celor 30’ de Încheiere pentru fiecare seară. Uniunea va trimite sugestii pentru alcătuirea acestor programe.
 9. Decembrie: Împărţirea Invitaţiilor pentru NET 2011 către populaţia din zona albă.
 10. Decembrie: Pregătirea / verificarea: echipamentului de recepţie prin satelit sau a cablului de internet şi asigurarea bunei funcţionări (ecran, proiector, plasmă).
 11. 4-11 Decembrie : Săptămâna de rugăciune – va avea ca subiect principal de rugăciune misiunea prin NET 2011.
 12. Decembrie 2010 – Ianuarie 2011:   „A doua rundă” de pătrundere a zonelor albe şi a centrelor urbane mari, de data asta cu pliantele NET 2011 pentru vizionarea pe Speranţa TV / RVS / Internet;  şi eventual cu invitaţii de participare la biserică.
 13. Decembrie 2010 – Ianuarie 2011: Ofensiva copiilor şi tinerilor în actul de mediatizare a evenimentului printre colegi şi prieteni; şi invitarea acestora la program (pe Speranţa TV, Internet, RVS, biserica locală).
 14. Ianuarie 2011:  Invitarea persoanelor din „Cercul meu de influenţă” la NET 2011.
 15. 15 ianuarie 2011: Sabat de post şi consacrare pentru reuşita lucrării Duhului Sfânt cu ocazia NET-ului.

 

X. Conţinutul Evanghelizării propriu-zise (Tematica)

După rugăciune şi consfătuire cu comitetul uniunii şi cu preşedinţii conferinţelor, s-a schiţat axa viitoarei Evanghelizări prin satelit. Principiul călăuzitor a fost acela de a identifica nevoile fundamentale ale generaţiei sec. XXI, cărora să li se juxtapună soluţiile pregătite de Dumnezeu în Sf. Scriptură, urmând în final să confirmăm calitatea mesajului prin confruntarea temelor cu Adevărul prezent (Apoc. 14:6-14).   

Rezultatul căutărilor, până la ora actuală, este următorul:

 La categoria „Nevoi” 

 1. Dilema existenţei divinităţii – Există supranaturalul, sau e o iluzie?
 2. Lipsa sensului vieţii – Nevoia de a avea o cauză pentru care să trăiesc!
 3. Lipsa de Apartenenţă, Dragoste şi Comunicare – Nevoia după o societate mai umană.
 4. Lipsa unor repere absolute – Nevoia de valori morale neschimbătoare
 5. Povara vinovăţiei – Nevoia de pace a minţii (conştiinţei)
 6. Apăsarea gândului morţii – Dorul după viaţă fără sfârşit
 7. Povara stresului – Nevoia de eliberare de zbuciumul continuu
 8. Nesiguranţa vieţii cotidiene – Nevoia după stabilitate economică şi socială
 9. Nesiguranţa vieţii cotidiene – Nevoia după un stil de viaţă sănătos
 10. Dilema Viitorul – Nevoia unui nou început al istoriei 

La Nevoi 

 1. Există supranatural, demoni, şi Dumnezeu
 2. Biblia – filosofia şi bogăţia ei 
 3. Dragostea – Fundamentul cârmuirii divine 
 4. Legea lui Dumnezeu 
 5. Harul, Iertarea, Pocăinţa
 6. Salvarea şi A doua venire (Învierea)
 7. Împărăţia Cerurilor – principii de viaţă 
 8. Reforma sanitară, Sfinţirea
 9. Sabatul, Umblarea cu Dumnezeu
 10. Profeţia, Evenimente finale, A doua venire (Judecata) 

Răspunsurile Scripturii  (Temele) 

 1. Lipsa sensului vieţii 
 2. Lipsa de Apartenenţă şi Dragoste 
 3. Lipsa unor repere absolute
 4. Povara vinovăţiei
 5. Apăsarea gândului morţii 
 6. Nesiguranţa vieţii cotidiene (a)
 7. Nesiguranţa vieţii cotidiene (b)
 8. Povara stresului continuu
 9. Dilema Viitorul   

Apocalips 14: 

 1. Caracterul cosmic al Marii Lupte (c.12)
 2. Evanghelia veşnică – în general
 3. Evanghelia veşnică: Morala dragostei
 4. Poruncile lui Dumnezeu (14:12)
 5. Prima solie: „…şi daţi-I slavă”
 6. Prima solie: „şi închinaţi-vă…”
 7. A 2-a solie: Afară din Babilon
 8. A 2-a solie:  Sfinţirea
 9. Prima şi a 3-a solie:  Sabatul  
 10.   Prima solie: Judecata + Apoc. 14:14 (Sfârşitul Luptei)

 Temele şi…

 1. Existenţa supranaturalului
 2. Biblia – filosofia ei 
 3. Dragostea – Cârmuirea divină 
 4. Legea lui Dumnezeu 
 5. Harul, Iertarea, Pocăinţa
 6. Salvarea – A 2-a venire (Învierea)
 7. Împărăţia Cerurilor – 
 8. Reforma sanitară, Sfinţirea
 9. Sabatul, Umblarea cu Dumnezeu
 10. Evenimente finale, A 2-a venire

Apocalips 14:

 1. Caracterul cosmic al Marii Lupte (c.12)
 2. Evanghelia veşnică – în general
 3. Evanghelia veşnică: Morala dragostei
 4. Poruncile lui Dumnezeu (14:12)
 5. Prima solie: „…şi daţi-I slavă”
 6. Prima solie: „şi închinaţi-vă…”
 7. A 2-a solie: Afară din Babilon
 8. A 2-a solie:  Sfinţirea
 9. Prima şi a 3-a solie:  Sabatul  

10.  Prima solie: Judecata + Apoc. 14:14 (Sfârşitul Luptei)


 

Temele şi…

 1. Existenţa supranaturalului
 2. Biblia – filosofia ei 
 3. Dragostea – Cârmuirea divină 
 4. Legea lui Dumnezeu 
 5. Harul, Iertarea, Pocăinţa
 6. Salvarea – A 2-a venire (Învierea)
 7. Împărăţia Cerurilor – 
 8. Reforma sanitară, Sfinţirea
 9. Sabatul, Umblarea cu Dumnezeu
 10. Evenimente finale, A 2-a venire

     În încheiere, credem cu tărie că acum este timpul pentru Marea Strigare. Duhul Sfânt este demult în aşteptare. Alegerea ne aparţine!

 Domnul sa binecuvânteze efortul dv. pentru „trezirea uriaşului care doarme”.

           Preşedinte                                                       Secretar

            Teodor Huţanu                                                Ioan Câmpian

 Bucureşti, 8 martie 2010

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s