Caracteristicile Redesteptarii


CARACTERISTICILE ADEVĂRATEI REDEŞTEPTĂRI

  1. Este o lucrare individuală, profundă, produsă de Duhul lui Dumnezeu, cuprinzând întrega fiinţă a credinciosului „Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!” Ioel 2:12

Adevărata redeşteptare nu este o excitare sentimentală, de moment, de suprafaţă. Spiritul Profetic ne avertizează că această redeşteptare este de la Satana.

„Dar vrăjmaşul sufletelor omeneşti doreşte să împiedice lucrarea aceasta şi înainte de a începe o aşa mişcare, el va reuşi s-o preîntâmpine, provocând o contrafacere a ei. În acele biserici pe care va izbuti să le supună puterii sale amăgitoare, va face să pară că Dumnezeu a revărsat o binecuvântare specială şi se va da pe faţă un mare interes religios. Mulţimile vor striga de bucurie că  Dumnezeu  lucrează cu minuni pentru ei, când, de fapt, lucrarea aceasta va fi al unui alt spirit. Sub influenţa religioasă atrăgătoare, Satana va căuta să-şi întindă stăpânirea asupra lumii creştine.

Excitarea simţurilor, amestecarea adevărurilor cu minciuni vor fi aşa de bine adaptate, încât au ca scop să înşele pe cei ce nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu şi nu acceptă valabilitatea veşnică a Legii Sale. Aceasta a dus la mari greşeli  în ce priveşte pocăinţa şi coborârea idealului de pietate în biserică. Aşa se explică lipsa de Spirit şi de putere de la Dumnezeu în redeşteptările din zilele noastre” TV 419.

  1. Este o atitudine categorică faţă de păcat, manifestată prin căinţă sinceră şi mărturisirea păcatelor cu durere sufleteasă

„Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite.” Ioel 2:13

„Pe când stătea Ezra plângând şi cu faţa la pământ înaintea Casei lui Dumnezeu şi făcea această rugăciune şi mărturisire, se strânsese la el o mulţime foarte mare de oameni din Israel, bărbaţi, femei şi copii, şi poporul vărsa multe lacrimi. Ezr 10:1

Mărturisirea lui Ezra cuprinde: (1)  Manifestări exterioare ale durerii sufleteşti Ezr 9:3,5;  (2) Recunoaşterea consecinţelor păcatelor părinţilor Ezr 9:7; (3) Identificarea concretă a călcării poruncii exprese a lui Dumnezeu Ezr 9:10-12  „Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.” Ap 12:11

  1. Este o acţiune colectivă, încluzând toate elementele bisericii „Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare! 16 Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă! Aduceţi pe bătrâni, strângeţi copiii şi chiar pruncii de la ţâţă! Să iasă mirele din cămara lui şi mireasa din odaia ei!” Ioel 2:15-16

„Înainte de venirea judecăţilor lui Dumnezeu asupra pământului, va avea loc printre oamenii lui Dumnezeu o aşa redeşteptare a vechii evlavii cum nu s-a mai văzut din timpul apostolilor. Spiritul şi puterea lui Dumnezeu va fi revărsat asupra copiilor Săi.

În timpul acela mulţi se vor despărţi de acele biserici în care iubirea de lume a luat locul iubirii de Dumnezeu şi de Cuvântul Său. Mulţi din slujitorii bisericilor şi din popor vor primi cu bucurie marile adevăruri pe acre le-a rânduit Dumnezeu să fie vestite în timpulm acesta spre a pregăti pe poporul Său pentru revenirea Domnului.” TV 419

  1. Este dispoziţia de a asculta de toate poruncile lui Dumnezeu, în orice amănunt al vieţii. „Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.” Deu 18:13

„Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.” Iac 2:10

  1. Conduce la luptă împotriva eului personal şi a păcatului sub orice formă şi împotriva forţelor răului. „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” Gal 2:20
Publicitate

Un comentariu la “Caracteristicile Redesteptarii

  1. Pingback: Caracteristicile adevaratei redesteptari | Resurse biblice

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s